Home

 

           

Apasati aici pentru a descarca formularul de acreditare presă 

 

REGULI GENERALE PRIVIND ACCCESUL MASS-MEDIA

 

             Reprezentantii mass-media care doresc sa obtina informatii despre evenimente/cazuri medicale, vor trebui sa solicite in scris purtatorului de cuvant informatiile pe care acestia le doresc; vor trimite pe e-mail solicitarile, urmand ca raspunsurile sa le primeasca cu acceptul conducerii unitatii.

             Accesul în spital îl vor primi numai persoanele din mass-media care au înaintat purtătorului de cuvânt o listă cu reprezentanți pe care aceștia îi desemnează.

            Reprezentanții mass-media nu are voie să pătrundă în secțiile spitalului, pentru efectuarea vreunei înregistrării audio, video sau fotografierea unor secvențe, decât cu acordul conducerii, în urma unei solicitări prealabile scrise. Înregistrările sau fotografierea se va face conform Legii Drepturilor pacientului nr. 46/2003 (Art. 20. - Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale). Reprezentanții mass-media vor fi însoțiți permanent pe parcursul vizitei de un agent de pază al spitalului și de purtătorul de cuvânt.

             Purtătorul de cuvânt va însoți reprezentanții mass-media în cazul în care aceștia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.

             Acordurile în scris vizavi de oferirea informațiilor cu privire la starea de sănătate, medicamentație, tratament, condiție fizică, etc. sau cu privire la luarea unor interviuri sub formă de înregistrare audio/video sau poză, se vor da pe formular ,, Acord în scris al pacientului,,

             Purtatorul de cuvant va avea grijă cu deplasarea reprezentaților mass-media în incinta Spitalului să se facă numai cu ecuson și halat corespunzător.

              Nerespectarea de către purtătorul de cuvânt a confidențialității datelor despre un pacient și a cofidențialității actului medical, precum și prevederile acestei proceduri atrage după sine sancționarea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.

            Purtătorul de cuvânt nu va fi tras la răspundere în cazul unor filmări cu camera ascunsă sau a unor interviuri înregistrate cu echipamente audio ascunse de către reprezentanții mass-media

              Reprezentanții mass-media vor avea acces nelimitat în următoarele situații:

                      - când însoțesc o delegație oficială ( Ministru, Secretar de stat, etc.) cu acordul acestora;

                     - însoțiți de Manager și/sau ceilalți membrii din Comitetul Director al Spitalului.

           Informatiile despre evenimente se vor acorda de purtatorul de cuvant al spitalului in timpul programului de lucru.